Area Camper La Ermita Impressum Datenschutzerklärung

Impressum

1. OBJEKT OCH ACCEPTANS

Detta juridiska meddelande reglerar användningen av webbplatsen https://areacamperlaermita.es/ (nedan kallad WEBBPLATSEN), som ägs av Area Camper La Ermita (nedan kallad WEBBPLATSENS ÄGARE). Alla åtkomster från den gamla adressen https://areacamperlaermita.com omdirigeras automatiskt till den aktuella webbplatsen.

Att navigera på webbplatsen för WEBBPLATSÄGAREN ger status som användare av den och innebär fullständigt och ovillkorligt godkännande av alla bestämmelser som ingår i detta juridiska meddelande, som kan bli föremål för ändringar.

Användaren förbinder sig att använda webbplatsen i enlighet med gällande lagar, god tro, allmän ordning, trafikregler och detta rättsliga meddelande. Användaren är ansvarig gentemot webbplatsägaren eller tredje part för eventuella skador som kan orsakas till följd av brott mot denna skyldighet.

 

2. IDENTIFIERING OCH KOMMUNIKATION

WEBBPLATSENS ÄGARE, i enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informerar dig om att:

  • Ansvarig identitet: Maria Diana Vicente Ramos
  • Kommersiellt namn: ÁREA CAMPER LA ERMITA
  • NIF/CIF: B-87859518
  • Adress: Ctra: Ctra. Mazarrón a Águilas. Ermita, 113 Pbj. Ramonete. 3076 Lorca (Murcia).

För att kommunicera med oss tillhandahåller vi olika kontaktmedel som beskrivs nedan:

  • Telefon: 0034 6969 07552
  • E-post: info@areacamperlaermita.com

 

3. VILLKOR FÖR TILLTRÄDE OCH ANVÄNDNING

Användaren garanterar äktheten och aktualiteten i alla uppgifter som meddelas till WEBBPLATSÄGAREN och är ensam ansvarig för eventuella falska eller felaktiga uttalanden.

Användaren förbinder sig uttryckligen att använda webbplatsägarens innehåll och tjänster på rätt sätt och att inte använda dem för att bland annat

a) Sprida innehåll som är brottsligt, våldsamt, pornografiskt, rasistiskt, främlingsfientligt, stötande, uppmanar till terrorism eller i övrigt strider mot lag eller allmän ordning.

b) Införa datavirus i nätverket eller utföra åtgärder som kan ändra, skada, avbryta eller generera fel eller skada på elektroniska dokument, data eller fysiska och logiska system hos webbplatsägaren eller tredje part, samt hindra andra användares tillgång till webbplatsen och dess tjänster genom massiv förbrukning av de datorresurser genom vilka webbplatsägaren tillhandahåller sina tjänster.

c) Försöka få tillgång till andra användares e-postkonton eller begränsade områden i webbplatsägarens eller tredje parts datorsystem och, i förekommande fall, utvinna information.

d) Göra intrång i immateriella eller industriella rättigheter samt bryta mot sekretessen för information som tillhör webbplatsägaren eller tredje part.

e) Utge sig för att vara en annan användare, offentlig förvaltning eller tredje part.

f) Reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgängligt eller någon annan form av offentlig kommunikation, omvandla eller modifiera innehållet, såvida du inte har tillstånd från innehavaren av motsvarande rättigheter eller det är lagligt tillåtet.

g) Samla in data för reklamändamål och för att skicka reklam av något slag och kommunikation för försäljning eller andra kommersiella ändamål utan deras föregående begäran eller samtycke.

Allt innehåll på webbplatsen, såsom texter, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknik, programvara, samt deras grafiska design och källkoder, utgör ett verk vars egendom tillhör WEBBPLATSÄGAREN, utan att det förstås att någon av exploateringsrättigheterna över dem överförs till användaren utöver vad som är strikt nödvändigt för korrekt användning av webben.

Kort sagt kan användare som besöker denna webbplats se innehållet och vid behov göra auktoriserade privata kopior, förutsatt att de reproducerade elementen inte därefter överförs till tredje part, inte installeras på servrar som är anslutna till nätverk och inte heller är föremål för någon typ av exploatering.

Alla varumärken, handelsnamn eller kännetecken av något slag som visas på webbplatsen tillhör också webbplatsägaren, utan att det förstås att användningen eller åtkomsten till densamma ger användaren någon rätt över dem.

Distribution, ändring, överföring eller offentlig kommunikation av innehållet och alla andra handlingar som inte uttryckligen har godkänts av innehavaren av utnyttjanderättigheterna är förbjudna.

Upprättandet av en hyperlänk innebär inte i något fall att det finns några relationer mellan WEBBPLATSÄGAREN och ägaren av den webbplats där den upprättas, eller att WEBBPLATSÄGAREN accepterar och godkänner dess innehåll eller tjänster. Den som avser att upprätta en hyperlänk måste skriftligen begära tillstånd från WEBBPLATSÄGAREN. I vilket fall som helst kommer hyperlänken endast att ge tillgång till hemsidan eller startsidan på vår webbplats och bör avstå från att göra falska, felaktiga eller felaktiga uttalanden om WEBBPLATSÄGAREN eller inkludera olagligt innehåll, i strid med god sed och allmän ordning.

WEBBPLATSÄGAREN är inte ansvarig för den användning som varje användare ger till det material som görs tillgängligt på denna webbplats eller för de åtgärder som utförs baserat på dem.

 

 

4. EXCLUSION OF WARRANTIES AND LIABILITY

The content of this website is of a general nature and is intended solely for informational purposes, without guaranteeing full access to all content, nor its completeness, correctness, validity, or timeliness, nor its suitability or usefulness for a specific purpose.

THE WEBSITE OWNER excludes, to the extent permitted by law, any liability for damages of any kind arising from:

a) The impossibility of accessing the website or the lack of truth, accuracy, completeness, and/or timeliness of the content, as well as the presence of defects and errors of all kinds in the content transmitted, disseminated, stored, made available, accessed through the website or the services offered.

b) The presence of viruses or other elements in the content that may cause alterations in the computer systems, electronic documents, or data of the users.

c) The failure to comply with laws, good faith, public order, traffic customs, and this legal notice as a result of improper use of the website. Specifically, THE WEBSITE OWNER is not responsible for the actions of third parties that violate intellectual and industrial property rights, business secrets, rights to honor, personal and family privacy, and the own image, as well as regulations in the field of unfair competition and misleading advertising.

Furthermore, THE WEBSITE OWNER disclaims any responsibility for information located outside this website. The function of the links that appear on this website is exclusively to inform the user about the existence of other sources that can expand the contents offered by this website. THE WEBSITE OWNER does not guarantee or is responsible for the operation or accessibility of the linked sites; nor does he suggest, invite, or recommend a visit to them, so he will not be responsible for the result obtained. THE WEBSITE OWNER is not responsible for the establishment of hyperlinks by third parties.

5. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

WEBBSIDANS ÄGARE har vidtagit alla säkerhetsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, som krävs enligt dataskyddsbestämmelserna, särskilt enligt den organiska lagen 3/2018 om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter och den europeiska dataskyddsförordningen 2016/679.

All information om detta finns i avsnittet som heter Integritetspolicy.

 

6. LAGSTIFTNING OCH TILLÄMPLIG JURISDIKTION

Dessa allmänna villkor är underkastade spansk lagstiftning, varvid eventuella tvister hänskjuts till domstolarna i staden Murcia, med avstående från all annan allmän eller särskild jurisdiktion som kan motsvara dem.

Rulla till toppen